Nơi gửi trọn niềm tin

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Tiến độ căn hộ Carillon 2 và căn hộ Topaz Garden

Tiến độ dự án căn hộ Carillon 2căn hộ Topaz Center


Những hình ảnh cập nhật mới nhất của 2 dự án ở quận Tân Phú


 Căn hộ Carillon 2Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Carillon 2 quận Tân Phú

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Carillon 2 quận Tân Phú (tt)

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Carillon 2 quận Tân Phú (tt)


Căn hộ Topaz Garden

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Topaz Garden quận Tân Phú

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Topaz Garden quận Tân Phú (tt)

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Topaz Garden quận Tân Phú (tt)

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ dự án căn hộ Topaz Garden quận Tân Phú (tt)


Đăng ký nhận thông tin dự án tại link